Ευρετήριο Άρθρου

 

Μια χαρτογράφηση εργασίας ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
 
Η ΑΣΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΛΟΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ
 • Γέννηση των ερωτηματικών
 • Αφετηρία από ποικίλες πίστες
 • Επιλογές στόχων
 • Οργάνωση της κατάστασης
 • Ανίχνευση προτέρων γνώσεων
 • Ενίσχυση της πρωτοβουλίας
 • Επισήμανση λαθών και έναρξη επεξεργασίας
 • Προτεραιότητες
 • Εντοπισμός δυσκολιών
 • Επιλογή πορείας/ Ξεκαθάρισμα επιλογής πρακτικών γνώσης
μετατροπή μετατροπή
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΙΤΙΚΟ
 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΛΟΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ
 • Στόχοι / Κατάσταση
 • Προσπάθεια επίτευξης
 • Εργασία/ κλίμα-διάδραση
 • Ιεράρχηση ενεργειών
 • Διαλογική κατάσταση
 • Χιούμορ/ χαλάρωση/ επαναφορά
 • Νέα ερωτηματικά
 • Επιστροφή στο πριν επίπεδο
 • Επανακατάταξη

 

μετατροπή

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ

μετατροπή
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ / ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
μετατροπή  
ΕΜΠΛΟΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ
 
 • Ανίχνευση παγίωσης εννοιών
 • Επανεκτιμήσεις/ εαναπροσδιορισμοί
 • Αντιρρήσεις
 • Επαλήθευση της παγίωσης
 • Διόρθωση λαθών
 • Επεξεργασία αντιρρήσεων
 • Η Συγκεκριμενοποίηση
 • Η Επανεπένδυση της γνώσης
 • Η συνειδητοποίηση της

μετατροπής των αρχικών δεδομένων

 
μετατροπή