Στόχος μας είναι η α) διευκρίνηση του όρου της διαθεματικότητας σε σχέση με την πολυεπιστημονικότητα και τη διεπιστημονικότητα. β) ο προσδιορισμός των δυσκολιών στην εφαρμογή της.

Πολυεπιστημονικότητα: έχουμε όταν μελετάμε επιστημονικά ένα αντικείμενο μιας επιστήμης φωτίζοντάς το με τις απόψεις και άλλων επιστημών. Η πολυεπιστημονική έρευνα προσφέρει
κάτι επιπλέον στην εν λόγω επιστήμη. Ο σκοπός της πολυεπιστημονικότητας εγγράφεται στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας.

Μερικές σημειώσεις για τις παιδαγωγικές μεθόδους μέσα από τα παιδαγωγικά ρεύματα στη σχέση με τη γνώση του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

  •  Μέθοδοι που ετεροκαθορίζονται: Η γνώση δομείται από τους εκπαιδευτικούς (ex cathedra ή με την χρήση αλλεπάλληλων ερωτήσεων). Η βοήθεια που δέχονται οι εκπαιδευτικοί είναι από τους ειδικούς της διδακτικής ή τους έξωθεν αντιπρόσωπους ή από συστήματα που τον αντικαθιστούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που "αλλάζουν" το άτομο.