Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

1. Ερωτήματα και ορισμοί.

  • Πώς θα πρέπει να ορίσουμε την αξιολόγηση, σαν να έχει να κάνει κανείς με ένα μετρήσιμο οικονομικό μέγεθος, ενώ πρόκειται για τη γνώση και την εκπαίδευση, που είναι τόσο ρευστές;
  • Ίσως να πρέπει να μιλάμε για κουλτούρα αξιολόγησης, που υπάρχει ή που πρέπει να διαμορφώσουμε, παρά για εξωτερικές παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να εισχωρήσουν στην κουλτούρα του σχολείου.

Στόχος μας είναι η α) διευκρίνηση του όρου της διαθεματικότητας σε σχέση με την πολυεπιστημονικότητα και τη διεπιστημονικότητα. β) ο προσδιορισμός των δυσκολιών στην εφαρμογή της.

Πολυεπιστημονικότητα: έχουμε όταν μελετάμε επιστημονικά ένα αντικείμενο μιας επιστήμης φωτίζοντάς το με τις απόψεις και άλλων επιστημών. Η πολυεπιστημονική έρευνα προσφέρει
κάτι επιπλέον στην εν λόγω επιστήμη. Ο σκοπός της πολυεπιστημονικότητας εγγράφεται στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας.

Μερικές σημειώσεις για τις παιδαγωγικές μεθόδους μέσα από τα παιδαγωγικά ρεύματα στη σχέση με τη γνώση του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

  •  Μέθοδοι που ετεροκαθορίζονται: Η γνώση δομείται από τους εκπαιδευτικούς (ex cathedra ή με την χρήση αλλεπάλληλων ερωτήσεων). Η βοήθεια που δέχονται οι εκπαιδευτικοί είναι από τους ειδικούς της διδακτικής ή τους έξωθεν αντιπρόσωπους ή από συστήματα που τον αντικαθιστούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που "αλλάζουν" το άτομο.

Η πρώτη μας έκθεση με έργα των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος καλλιτεχνικών είναι αναδρομική. Αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας που φοίτησαν την σχολική χρονιά 1999-2000