Μερικές σημειώσεις για τις παιδαγωγικές μεθόδους μέσα από τα παιδαγωγικά ρεύματα στη σχέση με τη γνώση του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

  •  Μέθοδοι που ετεροκαθορίζονται: Η γνώση δομείται από τους εκπαιδευτικούς (ex cathedra ή με την χρήση αλλεπάλληλων ερωτήσεων). Η βοήθεια που δέχονται οι εκπαιδευτικοί είναι από τους ειδικούς της διδακτικής ή τους έξωθεν αντιπρόσωπους ή από συστήματα που τον αντικαθιστούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που "αλλάζουν" το άτομο.

Η πρώτη μας έκθεση με έργα των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος καλλιτεχνικών είναι αναδρομική. Αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας που φοίτησαν την σχολική χρονιά 1999-2000