Εκτύπωση
Η Ομάδα Δράσεων Πρόληψης του σχολείου μας, αποτελούμενη από τις συναδέλφους κ. Πατίκα Αντιγόνη και κ. Σπύρου Κωνσταντίνα, που συγκροτήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» οι οποίες υλοποιούνται στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υ.ΠΑΙ.Θ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού( ΣΒΕ), συνέταξε και επεξεργάστηκε στατιστικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο.