Οι μαθητές & μαθήτριες της Α΄Β΄Γ΄ τάξης που παρακολούθησαν το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια και αυτής της σχολικής χρονιάς εργασίες συγκεκριμένης θεματολογίας (Projekte) με τους εξής κύριους στόχους:
  •  την εκμάθηση και εμπέδωση λεξιλογίου (εργασίες 1,2,4-7)
  • τη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων της γερμανικής Γλώσσας με τηνΑρχαία, αλλά και τη Νέα Ελληνική (εργασία 2)
  • τη συνειδητοποίηση ύπαρξης πολλών σημείων αναφοράς που σχετίζονται με το γερμανόφωνο χώρο στην καθημερινότητά μας (εργασία 3)
  • την ενασχόληση με χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά ήθη & έθιμα των γερμανόφωνων λαών (εργασία 4)
  • την εκμάθηση σύνταξης στοιχείων ατομικής ταυτότητας & οικογενειακού δέντρου στη γερμανική (εργασίες 6,7)
Τα πολύχρωμα έργα τους κοσμούσαν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους εξωτερικούς τοίχους της αίθουσας γερμανικών του σχολείου μας και μετά το πέρας των μαθημάτων κάποια από αυτά τοποθετήθηκαν θεματικά σε πόστερ προκειμένου να παρουσιαστούν στο Κεντρικό Συνέδριο Ξένων Γλωσσών για την Α΄θμια & Β΄θμια εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στις 12.6.2014 στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας