Εκτύπωση
Οι μαθητές & μαθήτριες της Α΄Β΄Γ΄ τάξης που παρακολούθησαν το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια και αυτής της σχολικής χρονιάς εργασίες συγκεκριμένης θεματολογίας (Projekte) με τους εξής κύριους στόχους: Τα πολύχρωμα έργα τους κοσμούσαν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους εξωτερικούς τοίχους της αίθουσας γερμανικών του σχολείου μας και μετά το πέρας των μαθημάτων κάποια από αυτά τοποθετήθηκαν θεματικά σε πόστερ προκειμένου να παρουσιαστούν στο Κεντρικό Συνέδριο Ξένων Γλωσσών για την Α΄θμια & Β΄θμια εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στις 12.6.2014 στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας