Εκτύπωση

γιγνώσκω=γνωρίζω,αντιλαμβάνομαι,ξέρω.
γνώση=κατανόηση,γνωριμία πραγμάτων. γνωστός=φανερός,γνώριμος,φίλος,οικίος.
άγνωστος=αυτός που δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε.
αναγιγνώσκω=διαβάζω. 
ανάγνωση=το διάβασμα.
ευανάγνωστος=αυτός που διαβάζει εύκολα, ευκολοδιάβαστος.
διαγιγνώσκω=βγάζω συμπεράσματα, διακρίνω, κατανοώ.
διάγνωση=συμπέρασμα.
δυσανάγνωστα=αυτός που διαβάζει δύσκολα.

επίγνωση=τέλεια κατανόηση, συναίσθηση.
απόγνωση=απελπισία, απογοήτευση, μελαγχολία.
γνώστης=αυτός που γνωρίζει καλά, έμπειρος.
αναγνώστης=αυτός που διαβάζει.
γνωστικός=αυτός που αναφέρεται στην γνώση.16.
αναγνωστικός=ο ικανός για ανάγνωση, αυτός που αγαπά να διαβάζει.
διαγνωστικός=αυτός που είναι ικανός, κατάλληλος για ανάγνωση.
ανάγνωσμα=ό,τι διαβάζεται για ευχαρίστηση ή για πλουτισμό γνώσεων.
αναγνωστήριο=μέρος όπου γίνεται ανάγνωση.
γνωρίζω=συστήνω κάποιον σε άλλον.
γνώρα=η γνωριμία.
αναγνωρίζω=διαπιστώνω την ταυτότητα γνωστού από πριν προσώπου ή πράγματος.
αναγνώριση=ομολογία, αποδοχή, επιβεβαίωση.
αναγνωριστικός=αυτός που έχει σχέση με την αναγνώριση.
αναγνωρίσιμος=αυτός που μπορεί κάποιος να τον αναγνωρίσει.
γνωριμία=το να είναι κάποιος γνώριμος, γνωστός.
γνωσιο-λογία=επιστήμη που μελετά τα προβλήματα της γνώσης.
γνώμη=κρίση, σκέψη, ιδέα.
γνωμικό=γνώμη, ρητό.
συγνώμη=ζητώ συγχώρεση από κάποιον.
γνωματεύω=εκφράζω έγκυρη γνώμη για κάτι ως ειδικός.
γνωμάτευση=η έκφραση έγκυρης γνώμης από κάποιον ειδικό.
γνώμονας=όργανο σε σχήμα ρολογιού, μετρητής, ρολόι.
ευγνωμονώ=αναγνωρίζω και αισθάνομαι χάρη που μου έκανε κάποιος.
ευγνωμοσύνη=η αναγνώριση και συναίσθηση χάρης που έγινε σε κάποιον.
ευγνώμονας=αυτός που αναγνωρίζει ευεργεσία που του έκαναν.
αγνωμοσύνη=έλλειψη ευγνωμοσύνης, αχαριστία.
αγνώμονας=αυτός που έχει ανατεθεί από δικαστή να εκφέρει.
γνωμοδοτώ=δίνω έγκυρη γνώμη ή γνώση.
αγνοώ=δεν γνωρίζω, αδιαφορώ.
αγνόηση=δεν γνωρίζω, δεν δίνω σημασία.
αγνοημένος=είναι αυτός που τον αγνοούν οι άλλοι.
άγνοια=έλλειψη γνώσης, αμάθεια, αγνωσία.
αγνοούμενος=πρόσωπο το οποίο αγνοοίται.

Αγγελοπούλου Αρχοντία Β΄1 2002-03'