Ευρετήριο Άρθρου

   Μέσω του Διαδικτύου το 1998 ο Ν. Γουλανδρής δημοσιοποιεί ότι ολοκλήρωσε την εργασία του για τους συμφραστικούς πίνακες και τα ευρετήρια του Τέλους της μικρής μας πόλης του Δημήτρη Χατζή στις εκδόσεις του Εκδοτικού Νέα Ελλάδα (Βουκουρέστι, 1953) και Κείμενα (Αθήνα, 1979).7 Οι Ντία Φιλιππίδου, D. Holton, J.L. Dawson εκδίδουν τον πρώτο τόμο από την τετράτομη εργασία Του κύκλου τα γυρίσματα, ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση, Ερμής, Αθήνα, 2001 και προαναγγέλλουν παραγωγή σιντί ρομ8 Επισημαίνω, χωρίς εξαντλητική έρευνα, την παραγωγή των σιντί ρομ Από τον Όμηρο έως σήμερα (ψηφιακό ανθολόγιο 86 έργων από 68 συγγραφείς, Ίδρυμα «θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας», 2001), Νικηφόρος Βρεττάκος (παραγωγή ΤΠΕΠΘ - Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης, Αρχείου Ν. Βρεττάκου, δωρεάν διανομή με το τεύχος Ιανουαρίου 2002 του περιοδικού Διαβάζω), Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τα Άπαντα (Δόμος και Ίδρυμα «θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας», Αθήνα 2002. στον ψηφιακό δίσκο εκτός των βιοεργογραφικών στοιχείων, τα κείμενα και οι συμφραστικοί πίνακες).
   Σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν τα ποιητικά έργα του Κ. Π. Καβάφη, μαζί με οπτικό και ηχητικό υλικό για δεκάδες Έλληνες λογοτέχνες, στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου 'Ελληνισμού (www.snhell.gr/). Επίσης, ψηφιακά μπορούν να αναγνωσθούν πια τα έργα Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου, Απόκοπος του Μπεργαδή, Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού. Έχει «στηθεί» και ιστοσελίδα για τη φανταστική λογοτεχνία στην ελληνική γλώσσα με επιμελημένο περιεχόμενο (www.altfactor.gr/).
Λογοτεχνική ύλη, επιπλέον, εντοπίζεται στις ψηφιακές σελίδες των εφημερίδων και πολλών περιοδικών που διακινούνται (on line) στο περιορισμένο αλλά υπαρκτό ελληνικό Διαδίκτυο. Παράλληλα λοιπόν με την παραδοσιακή έντυπη καταγραφή ή σε συνδυασμό με αυτήν ενεργοποιούνται λιγοστά ιδρύματα, όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (www.ekebi.gr/), το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Ζητήματα Διαγλωσσικής Μετάφρασης για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (www. komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm), το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού και μεμονωμένοι ερευνητές.
   Συλλέγουν πληροφορίες για τη λογοτεχνική πρώτη ύλη, συνθέτουν μελέτες, βιβλιογραφικές έρευνες, διδακτικές προτάσεις λογοτεχνίας. Παράγουν, αποδελτιώνουν και συμπυκνώνουν γνώσεις-πληροφορίες στο αποϋλοποιημένο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών. Σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ερευνητών συγκαταλέγεται και ο Νίκος Γουλανδρής. Ο Ν. Γουλανδρής είναι γνωστός στο ευρύ κοινό ως αφοσιωμένος φίλος του λογοτέχνη Δημήτρη Χατζή (1913-1981) και μελετητής του έργου του, με πολλές μελέτες δημοσιευμένες σε εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως ερευνητής αρχείων και της ιστορίας της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, ως φιλόλογος της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Γαλλία μέσα από δημοσιεύσεις, συνέδρια, διαλέξεις, επιστημονικές συναντήσεις και φυσικά... δικτυώσεις ψηφιακές. Έχουν εκδοθεί στα ελληνικά οι εργασίες του Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, Γνώση, Αθήνα 1991.9

7 Στα σιντί ρομ 310 ψηφιακά αποκόμματα για τον Δ. Χατζή και 691 ψηφιακά αποκόμματα καταχωρείται στις 26 Ιουνίου 1998 η πληροφορία του Holland Moore (www.hooked.net/rolandm/con cord, doc), υπεύθυνου για ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αφρικανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (mgsa), Περιέχεται και στα αρχεία της λίστας (http://www.hnet.uci.edu/classics/MGSA). Το πέρας της εργασίας κοινοποίησε στον R. Moore και κάθε ενδιαφερόμενο ο Ν. Γουλανδρής, όπως με πληροφόρησε με απαντητικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο ίδιος.
8 Στη διασταύρωση της πληροφορίας βοήθησε η πρόσβαση στην www.philology.gr της Pagina Philo-logiae. Είχε προηγηθεί και περιδιάβαση στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού www.snhell.gr και σε ιστοσελίδες ερευνητών ή εραστών της λογοτεχνίας, διότι δημόσιες ή και πανεπιστημιακές ιστοσελίδες σπανίζουν!
9 Ή μελέτη κατατέθηκε το 1989 στην ?cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales: M?moire presente en vue du DipISme de l'?.H.E.S.S.