Ευρετήριο Άρθρου


   Μικρό Νεοελληνικό Όργανο. Εκλογή κειμένων (1947-1975) του Δημήτρη Χατζή για το Νέο Ελληνισμό, Εξάντας, Αθήνα 1995. 300 Δελτία για τον Δημήτρη Χατζή (1935-1975), (ιδιωτική έκδοση 1999, 491 Δελτία για τον Δημήτρη Χατζή (1930-1975), Μαύρη Λίστα, Αθήνα 2001. Σχεδόν άγνωστη, ωστόσο, παραμένει η πολύπλευρη δραστηριότητά του στην πρώιμη φάση συγκρότησης που διέρχεται η ηλεκτρονική βιβλιογραφία της ελληνικής λογοτεχνίας. Με κόπο ανιχνεύονται ψήγματα αυτής της παραγωγής.
  "Έτσι, από μια συνέντευξή του10 πληροφορούμαστε ότι εργάστηκε για την κατασκευή «προ δεκαπενταετίας » της « Ισμήνης », μιας πλήρους ψηφιακής ελληνικής γραμματοσειράς για τους χρήστες των Η/Τ Μάκιντος. Σε ένα σχόλιο του Δ. Τζιόβα για τη θριαμβευτική επάνοδο του Δ. Χατζή, με την ευκαιρία των επανεκδόσεων των έργων του, δίνεται ή πληροφορία ότι «κυκλοφόρησαν σε CD συμφραστικοί πίνακες των έργων του και ηχογραφημένες ομιλίες του για τη συγγραφική τέχνη» από τον Ν. Γουλανδρή11.
   Πριν από δύο χρόνια ευγενικά άρχισε να μου αποστέλλει από το Παρίσι στη Λευκωσία ο Ν. Γουλανδρής τις εκτός εμπορίου δυσεύρετες ηλεκτρονικές δημιουργίες του. Έτσι μπόρεσα να προσεγγίσω το γοητευτικό και χρήσιμο περιεχόμενο των σιντί ρομ, στην προσεγμένη αισθητικά μορφή που επιδιώκει να τους δίνει ο δημιουργός τους. Πρόσφατα πληροφορήθηκα από τον ίδιο ότι για λόγους αρχής φροντίζει να κοινοποιεί τα ψηφιακά δημιουργήματα του σε βιβλιοθήκες του κέντρου και της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Βέροια, Γιάννενα, Αθήνα: Γεννάδιος και Βουλής κ.ά.), για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
   Ο Ν. Γουλανδρής αξιοποιεί για τη μετατροπή των συλλεχθέντων στοιχείων (των εγγράφων, των φωτογραφιών, των χειρόγραφων σημειώσεων ή έργων ή επιστολών, των αποκομμάτων και άλλων υλικών αποδελτίωσης, των παλιών εντύπων εκδόσεων, των φωτοτυπιών) σε ενιαίο έγγραφο και για την υποτυπώδη εκδοτική επεξεργασία κυρίως το πρόγραμμα «Ακροβάτης» («΄Ακρομπατ». Adobe Acrobat 4.0 ή 5.0) ή επιλέγει τη μορφή αρχείων τύπου «Ακρομπατ πόρταμπλ ντόκιουμεντ φόρματ» (Acrobat portable document format), σε συνδυασμό με αρχεία ήχου.
  Ο εντολέας («ποντίκι») ενεργοποιεί τη σχετική ηχογράφηση και επιτρέπει το πέρασμα από το λήμμα στην ηχογράφηση και με νέα εντολή την επαναφορά στο λήμμα. Με επίγνωση των δυσκολιών που προκύπτουν από την περιδιάβαση στο σχετικά πρόσφατο και ανεπεξέργαστο εννοιολογικά και τυπολογικά πεδίο των ψηφιακών εργασιών για το ευρύ φιλολογικό αντικείμενο, που το καθιστούν πιο τραχύ και οι εγγενείς αμαρτίες της φιλολογικής σκευής (διάβαζε δύσκολες σχέσεις με τη χρήση των λειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων), αποπειρώμαι μια αναλυτική καταγραφή του υλικού των ψηφιακών δίσκων με τη συνοδεία ορισμένων επισημάνσεων. Ο Ν. Γουλανδρής έχει επεξεργαστεί ως τώρα τα παρακάτω «δισκετάκια» («σιντί» ή «σιντιδάκια», σύμφωνα πάντα με την ορολογία του δημιουργού τους):12

10 Παρουσίαση από τη Στ. Παπασπύρου της έκδοσης 49ί Δελτία για τον Δ. Χατζή με εμβόλιμα σχόλια του Ν. Γουλανδρή, εφημ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 1 Απριλίου 2001, σ. 20-21. Ο Ν. Γουλανδρής έχει, επίσης, συνεργαστεί με τον φυσικό Βασίλη Γραμματικό στην κατασκευή της γραμματοσειράς «Υπατία» και σε πίνακες αντιστοιχιών («φίλτρα») των προγραμμάτων Add/Strip (του Jon Wind) και Concorder (του David Rand) για τα πληκτρολόγια. Για την ευρύτερη σημασία των ψηφιακών μέσων και την επίδραση τους στη γραφή βλ. και Ελένη Γκλίνου, «Ή γραφή και οι εκδοχές της στον αιώνα μας. Χαράγματα, γραμματοσειρές, pixels», Αντί, τχ. 657, 27 Μαρτίου 1998, σ. 52-54.
11 Δημήτρης Τζιόβας, «Δημήτρης Χατζής. "Ένας συναισθηματικός ιδεολόγος», εφημ. Το Βήμα, «Νέες Εποχές», 22 'Οκτωβρίου 2000, σ. 6!6 (40), κωδικός διαδικτυακής αναζήτησης του ο Β161.
12 Το «Άκρομπατ» ή το Apdf έχει καλύτερα αποτελέσματα, συγκριτικά με εφαρμογές σε άλλες παραγωγές cdrom. Για την ανάγνωση στην οθόνη του υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα είτε μάκιντος είτε γουίντοους) χρησιμοποιείται το πρόγραμμα «Ακρομπατ ρήντερ» (Adobe Acrobat Reader 4.0 ή 5.0). Χάρις στο πρόγραμμα «Άκρομπατ π.ντ.φ. (Apdf)» η χρήση γίνεται πιο «φιλική» προς τον μελετητή.