Ευρετήριο Άρθρου

   1. Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, «Γνώση», Αθήνα 199?. VMDX (1991) i. PDF. Συμπληρώματα II (1936-?993), Ευρετήρια, («Γνώση», Αθήνα 1992) στο Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, «Γνώση», Αθήνα 199?. Αθήνα 1999. Δοκιμαστική μεταγραφή PDF. Σχόλια - Επισημάνσεις Το Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, «Γνώση», Αθήνα 1991. VMDX (1991) i. PDF και μαζί τα Συμπληρώματα Ι (δημοσιευμάτων, πληροφοριών, επιστολών, κριτικής 1972-1990) εκτείνονται σε 908 ψηφιακές σελίδες. Σε 202 ψηφιακές σελίδες περιέχονται τα Συμπληρώματα II (1936-1993), Ευρετήρια («Γνώση», Αθήνα 1992) στο Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή,13 «Γνώση», Αθήνα 1991. (VMDX (1993) i. PDF). Στο «Dossier: ixos» έχουν συμπυκνωθεί πέντε ηχητικά ντοκουμέντα των ετών 1975 (ομιλία Δ. Χατζή), 1977 (συνέντευξη Δ. Χατζή), 1981 (συνομιλία Δ. Χατζή με Θ. Νιάρχο), 1984 (δύο εκπομπές του ραδιοφωνικού «Αφιερώματος στο Δ. Χατζή» του Γ. Σαρηγιάννη).
   2. Μικρό Νεοελληνικό Όργανο. Εκλογή κειμένων (1947-1975) του Δημήτρη Χατζή Για τον Νέο Ελληνισμό. Επιλογή κειμένων, μεταγραφή, σημειώσεις Νίκος Γουλανδρής. (Δεκέμβριος 1999). Σχόλια - Επισημάνσεις Στο εσώφυλλο αναγράφεται: Μικρό Νεοελληνικό Όργανο. Εκλογή κειμένων (1947-1975) του Δημήτρη Χατζή Για τον Ελληνισμό. «?cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Etude Bibliographique (1930-1989) de Dimitris Hadzis. II. Enquete d'une synth?-se n?ohell?nique. M?moire presente en vue du Dipl?me de l? E.H.E.S.S. 1989», Δοκιμαστική μεταγραφή PDF. MACINTOSH/ISO 9660. Για την ανάγνωση στην οθόνη χρειάζεται πρόγραμμα τύπου «΄Ακρομπατ ρίντερ» (Adobe Acrobat Reader). Αθήνα 1999. II. Έντεκα κείμενα των ετών 1947-1975 για τη νεοελληνική και πολιτισμική ιστορία και λογοτεχνία. Η συναγωγή συνόδευσε στην πρώτη μορφή τη βιβλιογραφική μελέτη που κατέθεσε ο Ν. Γουλανδρής στην ?HESS.

13 Η πρώτη μορφή της εργασίας με τίτλο Συμπληρώματα 1944-199?, εκτός εμπορίου, είχε διατεθεί στους συνέδρους του Επιστημονικού Συμποσίου «Δημήτρης Χατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης», Τομέας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (Γιάννενα, 10-12 Απριλίου 1992). Βλ. σχετικά την προσθήκη του Ν. Γουλανδρή κάτω από το «Σκαρίφημα», σ. 199, τις αναφορές του Αγγέλου Έλεφάντη στη βιβλιοκριτική της έκδοσης στο περιοδικό Ο Πολίτης δεκαπενθήμερος, τχ. 1, 25 Μαρτίου 1995, σ. 54, και του Αθ. Ν. Γκότοβου στα Πρακτικά του Συμποσίου, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1999, σ. 287, σημ. 3.