Ευρετήριο Άρθρου


    Ακολούθως, η μετάφραση κυκλοφόρησε το 1995 από τις εκδόσεις Εξάντας,14 (επιμέλεια, ευρετήριο Σία Αναγνωστοπούλου). Η έντυπη έκδοση εκτείνεται σε 304 σελίδες, ή ψηφιακή σε 196+1. Ο Ν. Γουλανδρής περιέλαβε τα σχετικά με την έκδοση και τη διαμάχη γύρω από αυτή στο δισκετάκιο 691 ψηφιακά αποκόμματα (1960-2001) για τον Δημήτρη Χατζή (Δεκέμβριος 2001).
  3. «Στο εργαστήρι του καλλιτέχνη». Ομιλία του Δημήτρη Χατζή στο σύλλογο «Τέχνη», Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1975. Ηχογραφημένη ομιλία από το αρχείο του συλλόγου. Η διάρκεια της ηχογράφησης (με κενά) είναι περίπου 57 λεπτά. «Αιχμές του λόγου». «Το έργο του Δημήτρη Χατζή»: συνομιλία του Δ. Χ. με τον Θανάση Νιάρχο. ΕΡΤ, Πρώτο πρόγραμμα. [Παρασκευή] 27 Φεβρουαρίου 1981 (περίπου 10 λεπτά). Macintosh/ISO 9660/Audio. 8/1999.
Σχόλια - Επισημάνσεις Στο εσώφυλλο αναγράφονται: «Στο εργαστήρι του καλλιτέχνη». Μεταγραφή PDF από το Μικρό Νεοελληνικό ΄Όργανο. Εκλογή κειμένων (1947-1975) του Δημήτρη Χατζή Για τον Νέο Ελληνισμό 1989, 1995. [Γ. Μ.: λήμμα αριθμός 692 του Βιβλιογραφικού Μελετήματος με 14 ψηφιακές αποδόσεις, των σελίδων 167-180 της έντυπης έκδοσης.] «Αιχμές του λόγου». ΕΡΤ, Πρώτο πρόγραμμα [Παρασκευή] 27 Φεβρουαρίου 1981. Μεταγραφή PDF από το Βιβλιογραφικό Μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, Αθήνα, «Γνώση», 1991. [Γ. Μ.: λήμμα αριθμός 836 του Βιβλιογραφικού Μελετήματος, με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας που περιέχεται στις σελίδες 775-777 της έντυπης έκδοσης.]
  4. Κατάλογος των λέξεων στα έργα του Δημήτρη Χατζή (1999). Σχόλια - Επισημάνσεις Συγκεντρώνονται οι συμφραστικοί πίνακες όλων των δημοσιευμένων και αδημοσίευτων έργων του Δ. Χατζή. Σε αυτό το σιντί πρέπει να αναφέρεται ο Δ. Τζιόβας στο δημοσίευμα του στο Βήμα, 22 'Οκτωβρίου 2000. Βλ., εδώ, σημ. 11. Στο Οπισθόφυλλο αναγράφεται: Κατάλογος των λέξεων στα έργα του Δημήτρη Χατζή: Α: Ύμνος (1942), Β: Φωτιά (1946), C: Το πηγάδι (1947), D: Ελένη (1947), Ε: Ο βασιλιάς Ανήλιαγος (1953), F: θητεία Ι (1940-1950), G: θητεία II (1940-1950), Η: Το τέλος της μικρής μας πόλης (1953),

14 Για την έκδοση, εκτός από την τοποθέτηση του Α. Ελεφάντη που αναφέρεται εδώ στη σημ. 13, 6λ. ενδεικτικά όσα αναφέρει στην κριτική της η Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Δημήτρης Χατζής ο δοκιμιογράφος», εφημ. Ή Εποχή, Ζ Απριλίου 1995, σ. 19, και ή Βενετία Αποστολικού στην παρέμβαση «Γνωστές και άγνωστες πλευρές του Δ. Χατζή. Εκδοτική πρακτική και έρευνα», Αντί, τχ. 576, 28 Απριλίου 1995, σ. 60-61. Ανέφερα ήδη την καταγραφή και ψηφιακή αναπαραγωγή της σχετικής βιβλιογραφίας στα 691 ψηφιακά αποκόμματα.