Ευρετήριο Άρθρου


   Ι: Το τέλος της μικρής μας πόλης (1963), J: Ανυπεράσπιστοι (1966), Κ: Το απλό 6ι6λίο (1977), L: Σπουδές (1977), Μ: Ο θείος Πολυκράτης από την Ουγκάντα (1979), Ν: Κύκνος (1985), 0: Ρεμβασμός (1985), Ρ: Τραγούδι της νεκρής αδερφής (1985), 0: Μικρό σχόλιο στην Οδύσσεια (1985). Συμφραστικοί πίνακες [Γ. Μ.: 5.098 ψηφιακές σελίδες] Ευρετήριο λέξεων [Γ. Μ.: 574 ψηφ. σελίδες] Ευρετήριο προσώπων του δράματος [Γ. Μ.: 660 ψηφ. σελίδες] Πίνακας συχνότητας [Γ. Μ.: 853 ψηφ. σελίδες]. Ενδιάμεση δοκιμαστική έκδοση. Μεταγραφή PDF. [...] Gomme un ours naissant n'a p?eds ne mains, peau, poil ne teste: ce n'est qu'une rude et informe; l? ourse, a force de leicher, la meet en perfection des membres, [...] Macintosh/ISO 9660, 1999. H φράση από κείμενο του Φρ. Ραμπελέ (1494-1553) και ο Ν. Γουλανδρής την αποδέχεται λόγω του συμβολισμού της λέξης «αρκούδα» σαν εργασίας «που ολοένα την ξαναβάζεις στον πάγκο σου, της δίνεις μορφή και την ξαναδουλεύεις». 5. Πενήντα έξι τεκμήρια 1959-1966 από το αρχείο Μέλπως Αξιώτη (7/2000).
   Σχόλια - Επισημάνσεις Ψηφιακά ανατυπώνονται τρία κείμενα δημοσιευμένα στο περιοδικό Les Lettres francaises: «Une grande tradition grecque. Le "N?grillon" et l'orthographie» (244, 16 Jules 1949), με αναφορές στην αντιστασιακή δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Το αφήγημα «Des chiens d?fendent l? Acropole» (328, 14 sept. 1950, 1/5). «Un document sur la libert? en France: Une lettre de Melpo Axioti a Aragon» (330, 28 sept. 1950, 1/5), επιστολή καταγγελίας κατά των γαλλικών αρχών για την απέλαση της στην Ανατολική Γερμανία στις 7 Σεπτεμβρίου. Το μεταφρασμένο στα γαλλικά χρονικό Moυργκάνα από αντίτυπο που ανήκει στον Ν. Γουλανδρή. Πρόκειται για την έκδοση T?kis Hatzis. Mourgana. Traduit par Melpo Axioti. Edite par Le Comile Franchise D'Aide a la Grece D?mocratique [έκδοση 1948 στη Βουδαπέστη]. Στο Βιβλιογραφικό Μελέτημα περιέχεται στον αρ. 127, όπου και εκτενείς πληροφορίες και σημειώσεις του Ν. Γουλανδρή.15

15 Στο λήμμα αρ. 127 δίνεται ως τίτλος Mourgana une epop?e de la tutte des Grecs conire l'imp?rialisme για την ίδια έκδοση. Τα στοιχεία του σιντί ρομ διασταυρώνονται με τα ερευνητικά δεδομένα που προσπορίζουν οι εισηγήσεις των Βενετίας Αποστολίδου και Annel?ese Malina («Oι Έλληνες εξόριστοι διανοούμενοι στην Αν. Γερμανία σε αναζήτηση ταυτότητας», «Η συγγραφεύς Μ. Αξιώτη στη Γερμανία» στο Α' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 'Οκτωβρίου 1998), οι έρευνες των Άννας Ματθαίου και Πόπης Πολέμη (Διαδρομές -της Μ. Αξιώτη 1947-?955. Μαρτυρίες και κείμενα από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, ΑΣΚΙ-Θεμέλιο, Αθήνα 1999). Επίσης, βλ. Ν. Γουλανδρής, 491 Δελτία για τον Δημήτρη Χατζή (1930-1975), Μαύρη Λίστα, Αθήνα 2001.