ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΡΙΝΤΖΟΥ
 
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  
 ΜΠΟΣΙΟΥ    ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
7      ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΟΣΙΟΥ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
7      ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
7          
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΜΠΟΣΙΟΥ  
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΗΛΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΗΛΟΥ
 ΠΗΛΟΥ      ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ
7  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
     ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α3


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
7  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ