ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  
ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 

 ΜΑΡΚΟΥ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
7  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ