ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α3


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΡΚΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΟΙΚΙΑΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
7  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ