ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
7