ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΜΠΟΣΙΟΥ  
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΗΛΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΠΗΛΟΥ
 ΠΗΛΟΥ      ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ
7  ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
     ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ