ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΜΠΟΣΙΟΥ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
7      ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ