ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1


   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1  ΠΡΙΝΤΖΟΥ
 
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  
 ΜΠΟΣΙΟΥ    ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
 ΣΠΥΡΟΥ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
 ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ
 ΑΛΑΜΑΝΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
7      ΜΟΥΣΑΛΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ