Χαίρεται. Ποτέ δεν ήμουν καλός στους χαιρετισμούς αλλά μιλώντας την γλώσσα που μ΄ αρέσει - ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ - την γλώσσα του κινηματογράφου. Πιστεύω πως ο χαιρετισμός μου απευθύνεται σε πάρα πολλούς, περισσότερους από όσους ελπίζω ότι θα διαβάσουν αυτά πού γράφω, αλλά λιγότερους απ' αυτούς που θα απογοητευτούν ή θα έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του υπογράφοντα.