Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Παράδοση


  • Γάμος Κάδμου και Αρμονίας

    21 décembre 2004, par Αναστάσιος Δ. Στάμου
    Ο Γάμος Κάδμου και Αρμονίας ως πρότυπον των Ελλήνων
    α) Το Ιστορικόν υπόβαθρον Βρισκόμαστε σε μία μακρινή εποχή, κατά την οποίαν Έλληνες μεταβαίνουν σε όλες τις ακτές της Μεσογείου (Κιλικία, Φοινίκη, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Λιβύη, Ιταλία), δημιουργώντας σπουδαίες πόλεις και μεταφέροντας τον Πολιτισμό τους (Γράμματα, Επιστήμες). Μεγάλες προσωπικότητες με ανθρώπινη ακολουθία διασχίζουν τα πελάγη (Πελασγοί), ονομάζουν Χώρες και κτίζουν (...)  suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9