Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Εικονική μηχανή

lundi 26 septembre 2005, par Αλέξανδρος Τοπαλίδης

Toutes les versions de cet article :

  • ελληνικά

Βοήθημα για την εγκατάσταση και τις αρχικές ρυθμίσεις του Virtyal PC. Δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του ΑΒΕΚΤ.

Documents joints


RSS 2.0 [?]

espace prive

site realise avec spip
squelettes GPL Lebanon 1.9