Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Βοηθήματα-Ι (ΑΒΕΚΤ 5.0)

mercredi 19 janvier 2005, par Μανόλης Λεμοντζόγλου

Toutes les versions de cet article :

  • ελληνικά

Περιλαμβάνονται αρχεία σε μορφή pdf και καλύπτουν όλη τη διαχείριση του ΑΒΕΚΤ.

Καλύπτονται τα ακόλουθα: Εισαγωγή μελών-διόρθωση καρτέλας μέλους, Διαχείριση κατηγοριών μελών, Διαχείριση στατιστικών κατηγοριών, Διασύνδεση μέλους με στατιστική κατηγορία, Διαχείριση μελών στο ξεκίνημα της νέας σχολική χρονιάς, Εκτύπωση γραμμοκώδικα μέλους και ΑΡΕ, Εκτύπωση ταξιθετικού συμβόλου, Εκθέσεις στατιστικών, Διαχείριση Δανεισμού, Εισαγωγή στην παρακολούθηση περιοδικών εκδόσεων, Καταλογογράφηση πολλαπλού αντίτυπου.


RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9