Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ

lundi 20 décembre 2004, par Γαρεφαλάκη Μαρία

Toutes les versions de cet article :

  • ελληνικά

ι μαθητές της Β΄ τάξης, με αφορμή το μάθημα "Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη Γέννηση του Χριστού." του βιβλίου των Θρησκευτικών, αναγνώρισαν τη μεγάλη συμβολή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου. Εκτιμώντας τα πολλά και μεγάλα και σπουδαία που συνεχίζει να μας χαρίζει και γνωρίζοντας ότι μπορούν να Την εμπιστευθούν και να έχουν τη βοήθειά Της, όπως όλοι οι χριστιανοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, κατέγραψαν ονόματα που έχουν αποδοθεί στη χάρη Της.
Τίμησαν μ’ αυτή την εργασία "Την ανώτερη από τους αγγέλους, την υψηλότερη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ, Την αρεστή στο Βασιλέα Χριστό, Την τιμημένη από το Θεό ως άξια δούλη και ως μητέρα", όπως αναφέρει ο ¶γιος Επιφάνιος Κύπρου.
Τίμησαν "τα υπερφυσικά μεγαλεία που εποίησεν εις την Θεοτόκον ο Θεός", κατά τον ¶γιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.
Τίμησαν "την πανάμωμη Παρθένο", η οποία, λέει ο ¶γιος Νικόλαος Καβάσιλας, "χωρίς να έχει για πόλη της τον ουρανό, χωρίς να έχει γεννηθεί στα ουράνια σώματα, αλλά στη γη- από αυτό το ξεπεσμένο γένος, που ξέχασε την ίδια του τη φύση - και κατά τον ίδιο με όλους τρόπο, μόνη Αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία".
Γιατί, ο Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει, "όπως Εκείνος που γεννήθηκε απ’ αυτήν είναι αληθινός Θεός, έτσι κι αυτή που γέννησε τον αληθινό Θεό, σαρκωμένο απ’ αυτήν, είναι αληθινή Θεοτόκος".
Γιατί , όπως ο ¶γιος ¶νθιμος ο Χίος υποστηρίζει, " η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν της φωνάζει; Διότι αι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές εις αυτόν τον μάταιον κόσμον. Πουθενά αλλού δεν βρίσκομεν όλοι μας ανακούφιση, παρά μόνο εις την Παναγία".
Γιατί είναι "πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικουμένων προστάτις και πενομένων τροφή , ξένων τε παράκλησις , και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του θεού του Υψίστου, Συ υπάρχεις. ¶χραντε, σπεύσον δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους Σου", αναφέρουμε και την παρακαλούμε στον Μικρό Παρακλητικό Της Κανόνα.

Η Θεοτόκος ¶ξιον Εστί, Καρυές, ¶γ. Όρος
Παναγία η Αμόλυντος, 16ου αι. Εικόνα κρητικής τεχνοτροποίας, μουσείο Μπενάκη
Η Αποκαθήλωση, 20ου αι. Μωσαϊκό πίσω από τον τόπο της Αποκαθηλώσεως στην εξωτερική πλευρά του Ναού της Αναστάσεως, Ιεροσόλυμα.
Η Παναγία η Αρακιώτισσα, 12ου αι. Ιερός Ναός Παναγίας ¶ρακος, Κύπρος
Τα Εισόδια της Θεοτόκου, 17ου
αι. Θεοδώρου Πουλάκη
Η Γέννηση της Θεοτόκου, 16ου αι. Τοιχογραφία στη Μονή Ρουσάνου, Μετέωρα
Παναγία η Νικοποιός, 16ου αι. Θωμά Μπαθά
Παναγία η Παμμακάριστος, 18ου αι. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
Η Παναγία του Πάθους, 15 ου αι.
Η Παναγία " του Σημείου " 13ου αι. Φορητή εικόνα στην Πινακοθήκη Τριετιακόφ, Μόσχα

ΣωτήραΓλυκιώτισσα
1 Αγγελόκτιστος 168 Ελεημονήτρια334Λυκοδήμου
2Αγία Σκέπη169Ελαία335Λυκούρεσι
3Αγιάσσου170Ελαιοβρύτισσα 336Μαγαζιώτισσα
4Αγιοδεκτινή171Ελειμονήτρια337Μαγδαληνή
5Αγιοηλιώτισσα172Ελεοβρύτης338Μαδύτου
6Αγιολούσαινα173Ελέους339Μακελάρια
7Αγίου όρους174Ελεούσα340Μαλεβή
8Αγνή176Ελευθερώτρια341Μανδαλάκη
9Αγριδιώτισσα177Ελπιδοφόρα342Μανεδή
10Αγριλιώτισσα178Ελπϊς Πιστών343Μαντιλούσα
11Αειμακάριστος179Έλωνα344Μαραθούντα
12Αειμεσιτεύουσα180Ένθρονη345Μαρία
13Αθηνιώτισσα181Εξακουστή346Μαστών
14Αιγύπτια182Εξοχική347Μαύρη
15Αιματούσα183Επακούουσα348Μαυριώτισσα
16Αιμίαλου184Επανωχωριανή349Μαυρομμάτα
17Αιρκώτισσα185Επισκοπιανή350Μαχαιρωμένη
18Ακαθή186Επουράνιος351Με τους κρίνους
19Ακατάβλητος187Επουράνιος Πύλη352Μεγαλομάρτυρος
20Ακατάφλεκτη188Επταβηματούσα353Μεγαλόχαρη
21Ακήραση189Ερυπιανή354Μεσοσπορίτισσα
22Ακρωτηριανή190Εσφαγμένη355Μητέρα
23Αλανιώτισσα191Ευαγγελίστρα356Μητέρα Θεού επί τον θρόνο
24Αλεξανδριανή192Ευρετή357Μικρά
25Αλεξίου Κομνηνού193Εύσπλαχνος358Μογρονήσι
26Αλεπινή194Ζαλακιώτισσα359Μολυβδοσκέβαστη
27Αληθινή195Ζεραχιώτισσα360Μοναρκά
28Αλλοιώτισσα196Ζεριχιώτισσα361Μυροβλύτισσα
29Αλόχη197Ζερμπτίτσης362Μυρτενή
30Αματίτση198Ζυλή363Μυρτιδιώτισσα
31¶μεμπτος199Ζωάρκεια364Μυφελαιώτισσα
32Αμετάθετος200Ζωήρρυτος365Νάπα
33Αμολιανή201Ζωηφόρος366Νάσσα
34Αμόλυντος202Ζωοδότειρα367Νέα
35Αμπελακίων203Ζωοδότρα368Νέγρων
36Αμπελοκήπισσα204Ζωοδόχος369Νεοφάνεισσα
37¶μωμη205Ζωοπηγή370Νεροφορούσα
38¶νασσα206Ζωοπόρος371Νικητάτου
39Αναφωνήτρια207Ζωοτόκος372Νικοποιός
40Αντινίτισσα208Ηγήτρια373Νταλλιανή
41Αντιφωνήτρια209Ηγουμένη374Νυμφοτόκος
42Ανωμερίτισσα210Ηδύπνους375Ξενοβλήτης
43¶ξιον Εστί211Ηλιόκαλη376Ξένων
44Απείρανδρος212Ηλιοτόκος377Ξεσκλαβώτρα
45Απειρόγαμος213θαλασσινή378Ξεσπορίτισσα
46Απρόσιτος214Θαλασσίτρα379Ξηροκαμπίτισσα
47Αρακιώτισσα215Θαλασσομάχισσα380Ξηρορείτισσα
48Αράπισσα216θαλασσομαχούσα381Ξυνήγορος
49Αρβανίτισσα217Θαρεινή382Οδηγήτρια
50¶ρειας218Θεάλεχτη383Οικειώτατη
52Αρμενοκρατούσα219Θεοδίδαχτη384Οικονόμισσα
53Αρσανά220Θεοδόξαστη385Ολβιόδωρος
54Αρτάκης221Θεόκλητη386Ολυμπιώτισσα
55Αρχαγγελιώτισσα222Θεοκνήτωρ387Ομόθεος
56Αρχισπορίτισσα223Θεοκόσμητη388Ομονοούσα
57Ασπραγγέλου224Θεόληπτος389Ορθοκωστά
58Ασπροβουνιώτισσα225Θεομάνα390Οσιώτατη
59Ασπροπαναγιά226Θεομητροπρεπεστέρα391Ουρανού και Γης
60Ασύγκριτη227Θεοσκέπαστη392Παγγαιότισσα
61Αυγουστιανή228Θεοτίμητη393Πάθους
62Αφέντρικα229Θεοτόκος394Παιδεύσασα
63¶φθορος230Θεουργία395Παλαιοκαστρίτισσα
64Αφροδίτισσα231Θεόφραστος396Παλαιολογίνα
65Αχειροποίητος232Θεόφρων397Παλατιανή
66¶χραντος233Θερμιανή398Παλίνου
67Αψιδιώτισσα234Θευαγέστατη399Παμμακάριστος
68Βαλουκλιώτισσα235Θρηνούσα400Παναγιόχορτο
69Βανιώτισσα236Θρηνωδούσα401Πανάχραντος
70Βαραγγιώτισσα237Θωμιανή402Πανάχραντος
71Βαρδιανιώτισσα238Ίαμα403Παντάνασσα
72Βαρκού239Ίαση404Παντευλόγητη
73Βασίλισσα240Ιερόβλαστος405Πάντιμος
74Βασιληγενέτειρα241Ιερομύτης406Παντόχαρα
75Βατοπεδινή242Ιεροσολυμιτική407Πάντων χαρά
76Βατούσαινα243Ιεροσολυμίτισσα408Παραμυθία
77Βελανιδιά244Ιλαρώτατη409Παρηγορήτρα
78Βελεστίνου245Ιμερόεσσα410Παρθένα
79Βελλά246Ισηγορία411Παμμακάριστος
80Βεργουπουλιανή247Καγιά412Παυσολύπη
81Βηματάρισσα248Καθαριώτισσα413Πειραιώτισσα
82Βιγλιώτισσα249Καθαρών414Πελαγονίτισσα
83Βιδιανή250Καθρέπτης415Πεπελινίτσης
84Βιργιωμένη251Κακαβιώτισσα416Περίβλεπττος
85Βλασαρού252Καλαθή417Περλιγού
86Βλαχέρνα253Καλαμιώτισσα418Πετραϊδα
87Βλέπουσα .254Καλάμου419Πλατανιώτισσα
88Βλυχιόρικα255Καλιγού420Πλατυτέρα
89Βοήθεια256Καλλίτοκος421Πολίτισσα
90Βορεινή257Καλού Νερού422Πολυσπορίτισσα
91Βούλιστα258Καλυβιανή423Πονολύτρια
92Βουναρκώτισσα259Καμακάρι424Πόνου
93Βουνογιάτρισσα260Καματερός425Πορταϊτισσα
94Βουνού261Καμένη426Πορτιανή
95Βουρνιώτισσα262Καμπιώτισσα427Πουλάτη
96Βράχου263Κάμπου428Πρέσβειρα
97Βρεσθενίτισσα264Κανάλα429Προαναγγελλομένη
98Βρεφοκομούσα265Κανδήξη430Προπύλη
99Βρεφοκρατούσα266Κανταριώτισσα431Προσηγορία
100Βρεφουργήσασα267Καπνικαραία432Προσίστισσα
101Βρεχούσα268Καρδιοβαστάζουσα433Προστάτρια
102Βροντιανή269Καρδιώτισσα434Προσφυγιά
103Βρόντου270Καρποφορούσα435Προυσιώτισσα
104Βροχής271Καρύπη436Πυριότισσα
105Βρυσιανή272Καστριανή437Πυροβολήθεισα
106Γαλακτίνης273Κάστρου438Ραγίου
107Γαλακτοτροφούσα274Καστρουλέρου439Ραχοπήδη
108Γαλανή275Κατάκαρπος440Ρόδο το Αμάραντο
109Γαλανούσα276Καταλωνική441Ρόμβη
110Γαλατιανή277Κατάπαυση442Ρουμελιώτισσα
111Γαλατούσα278Καταπολιανή443Σαμακιώτισσα
112Γαλαχτοτροφία279Καταφυγή444Σεπτεμβριανή
113Γαλαχτοφορούσα280Καψοδερματούσα445Σημάου
114Γαλουχιότισσα281Κερά446Σκάλα του Ουρανού
115Γενεσίου
Θεοτόκου Σαβαθιανών
282Κέρνιτσα447Σκαλωτή
116Γέννας283Κεχαριτωμένη448Σκιαδενή
117Γερόντισσα284Κεχρινιώτισσα449Σκοπιότισσα
118Γεσθημανίτισσα285Κηπουραίων450Σοίριζα
119Γηρομεριού286Κισσιώτισσα451Σοτομβριανή
120Γιαλούσα287Κιτιού452Σουμελά
121Γιάτρισσα288Κλειδί του Παραδείσου453Σπηλιώτισσα
122Γκαβή289Κλεισούρας454Στεφάνα
123Γκιζιλκιζιώτισσα290Κλεφτοπαναγιά455Σώματα
124Γκουβερνιώτισσα291Κοιμητηρίων456
125292Κόκκινη457Ταξιδιάρα
126Γλυκοκυματούσα293Κολοκυθιώτισσα458Ταταρνώτισσα
127Γλυκοφιλούσα294Κολυβιανή459Τήνου
128Γλωσσά .295Κορκοδειλιά460Tης Βάτου
129Γοιρδελάκη296Κορυφή461Τίμια Σκέπη
130Γοργόνα297Κορφιάτισσα462Τιμιωτέρα
131Γοργοεπήκοος298Κοσμοπόθητος463Τοπλoύ
132Γουμένισσα299Κοσμοσωτείρα464Του Χάρου
133Γουμερά300Κοσυφοίνισσα465Τουρλιανή
134Γουνιώτισσα301Κότσικα466Τριχερούσα
135Γούντα302Κουκουζέλισσα467Τροβάτου
136Γουρλομάτα303Κουμπελίδικη468Τρουλή
137Γραφιώτισσα304Κουνοπιώτισσα469Τρυπητή
138Γρηγορίτσα305Κουρίου470Τρυφερούσα
139Γρηγορούσα306Κουροτρόφος471Τσαμπίκα
140Γύψενη307Κουτσουρώ472Τσυκκώτισσα
141Γωνιά308Κουφή473Υπέρμαχος
142Δαδιού309Κουφή Πέτρας474Υψηλή
143Δαδιώτισσα310Κοφινή475Φανερουλιώτισσα
144Δακρυρροούσα311Κρεμαστή476Φανερωμένη
145Δαμάστα312Κρομμυδιώτισσα477Φαρμακολύτρα
146Δέηση313Κτιστή478Φιδιότισσα
147Δεκαπεντούσα314Κτιτόρισσα479Φιδοττοταμιανή
148Δένδρου315Κυκκώτισσα480Φιδούσα
149Δεξιοκρατούσα316Κυπαιότισσα481Φίδωσα
150Δεόμενη317Κυρά ξένη και κυρία των Αγγέλων482Φλεβαριανή
151Δερμάτα318Κώμη483Φοβερά Προστασία
152Δέσποινα319Λαγουδιανή484Χαιρετισμών
153Δημοκράνια320Λαμπρότατη485Χαλκοπρατειών
154Διακονούσα321Λαμπροφορία486Χελιδονού
155Διασώζουσα322Λαοδηγήτρια487Χιλιονοματούσα
156Δικαιόκριτος323Λαού488Χοζοβιώτισσα
157Δικαιότατη324Λαυριώτισσα489Χρυσαφίτισσα
158Διότισσα325Λάχνη490Χρυσοβαλάντη
159Δόβρα326Λεσινιώτισσα491Χρυσογαλούσα
160Δομνιανίτισσας327Λεφένα492Χρυσοδαφνιώτισσα
161Δοξάρισσα328Λεχούσα493Χρυσοκαστριώτισσα
162Δουβέργαινα329Λιβαδιώτισσα494Χρυσοκελλαριά
163Δακρύβρεχτος330Λιόσα495Χρυσοπηγή
164Εγγυήτρια330Λιόσα496Χρυσοσπιλιώτισσα
165Εκατονταπυλιανή331Λογκοβάρδα497Ψυχοσώστα
166Εκκλησιάρχουσα332Λοιμιώτισσα498Ψυχοσώτρια
167Εικονίστρια333Λουβαρά

Ως επίλογο παραθέτουμε όσα ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης μας συμβουλεύει: "Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσιτεύει σ’ Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών, έχει την ελεητική δύναμη να διώξει μ’ ένα νεύμα Της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακοίμητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι η Γοργοϋπήκοος, που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί, αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου".
Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: " Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Διά τούτο πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα".

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9