Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


ΑΒΕΚΤ


  • Βοηθήματα-Ι (ΑΒΕΚΤ 5.0)

    19 janvier 2005, par Μανόλης Λεμοντζόγλου
    Περιλαμβάνονται αρχεία σε μορφή pdf και καλύπτουν όλη τη διαχείριση του ΑΒΕΚΤ.
    Καλύπτονται τα ακόλουθα: Εισαγωγή μελών-διόρθωση καρτέλας μέλους, Διαχείριση κατηγοριών μελών, Διαχείριση στατιστικών κατηγοριών, Διασύνδεση μέλους με στατιστική κατηγορία, Διαχείριση μελών στο ξεκίνημα της νέας σχολική χρονιάς, Εκτύπωση γραμμοκώδικα μέλους και ΑΡΕ, Εκτύπωση ταξιθετικού συμβόλου, Εκθέσεις στατιστικών, Διαχείριση Δανεισμού, Εισαγωγή στην παρακολούθηση περιοδικών εκδόσεων, Καταλογογράφηση (...)  suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9