Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Διδακτική


 • Διαθεματικότητα και διαμεσολαβήσεις

  21 décembre 2004, par Γιαννακάκη Πασχαλιά
  Διαθεματικότητα και διαμεσολαβήσεις στη σχέση με τη γνώση
  Γιαννακάκη Πασχαλιά Σχολική Σύμβουλος ΠΕ2
  Στόχος μας είναι η α)διευκρίνηση του όρου της διαθεματικότητας σε σχέση με την
  πολυεπιστημονικότητα και τη διεπιστημονικότητα. β) ο προσδιορισμός των δυσκολιών στην εφαρμογή της
  Πολυεπιστημονικότητα: έχουμε
  όταν μελετάμε επιστημονικά ένα αντικείμενο μιας επιστήμης φωτίζοντάς το με τις απόψεις και άλλων επιστημών. Η πολυεπιστημονική έρευνα προσφέρει
  κάτι επιπλέον στην εν λόγω επιστήμη. Ο (...)  suite suite
 • Παιδαγωγικές μέθοδοι

  21 décembre 2004, par Γιαννακάκη Πασχαλιά
  Μερικές σημειώσεις
  για τις παιδαγωγικές μεθόδους
  μέσα από τα παιδαγωγικά ρεύματα
  στη σχέση με τη γνώση του μαθητή και του εκπαιδευτικούΜέθοδοι που ετεροκαθορίζονται: Η γνώση δομείται από τους εκπαιδευτικούς (ex cathedra ή με την χρήση αλλεπάλληλων ερωτήσεων). Η βοήθεια που δέχονται οι εκπαιδευτικοί είναι από τους ειδικούς της διδακτικής ή τους έξωθεν αντιπρόσωπους ή από συστήματα που τον αντικαθιστούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που "αλλάζουν" το άτομο. Το πρωτεύον έρχεται απέξω, (...)  suite suite
 • Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής

  29 novembre 2004, par Γιαννακάκη Πασχαλιά
  α)Ποιος είναι ο Έλληνας εκπαιδευτικός; Μπορεί κανείς να βρει ορισμένες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα που έγινε στη δευτεροβάθμια και στους εκπαιδευτικούς με την ευκαιρία σύνταξης διδακτορικού. Έγινε προσπάθεια να ανιχνευτεί πώς ο Έλληνας εκπαιδευτικός οικοδομεί την επαγγελματική του ταυτότητα. Η κεντρική ερώτηση ήταν πώς χειρίζεται τις αντιφάσεις στις προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές του σχέσεις. Πώς οικοδομεί την πραγματικότητά του και κατά συνέπεια πώς οικοδομεί τη σχέση του με (...) suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9