Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Εικαστικά


 • Η Οργάνωση των Εργαστηρίων Ζωγραφικής

  2 décembre 2004, par Βαφειάδης Κωνσταντίνος
  Η Οργάνωση των Εργαστηρίων Ζωγραφικής και οι Όροι της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας στο Βυζάντιο (10ος-15ος αι.)
  του Κωνσταντίνου Βαφειάδη Αγιογράφου, Πτυχιούχου Α.Σ.Κ.Τ. και Μεταπτυχιακού Φοιτητή τμήμ. Ιστορίας - Αρχαιολογίας Παν/μιο Αθηνών
  Εισαγωγή
  Το παρόν άρθρο προστίθεται να ασχοληθεί με την οργάνωση των εργαστηρίων ζωγραφικής (νωπογραφίας, ψηφιδωτού, φορητών πινάκων κ.ά.) και τους όρους της καλλιτεχνικής παραγωγής στα αστικά κέντρα του Βυζαντίου από το 10ο έως το 15ο αι. Πιο συγκεκριμένα, (...)  suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9