Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


Εκπαίδευση


6 articles : 0 | 5


  • Αξιολόγηση-Επιμόρφωση

    20 décembre 2004, par Γιαννακάκη Πασχαλιά
    Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΓΝΩΣΗΣ1. Ερωτήματα και ορισμοί. Πώς θα πρέπει να ορίσουμε την αξιολόγηση, σαν να έχει να κάνει κανείς με ένα μετρήσιμο οικονομικό μέγεθος, ενώ πρόκειται για τη γνώση και την εκπαίδευση, που είναι τόσο ρευστές;Ίσως να πρέπει να μιλάμε για κουλτούρα αξιολόγησης, που υπάρχει ή που πρέπει να διαμορφώσουμε, παρά για εξωτερικές παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να εισχωρήσουν στην κουλτούρα του σχολείου.Καταλαβαίνουμε πως ακριβώς τότε θα (...) suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9