Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


  • ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

    18 janvier 2005, par Παλιαρούτης Κωνσταντίνος
    ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ(σύντομη παρουσίαση)
    Η αυτοκρατορία της Νικαίας Η αυτοκρατορία της Νικαίας που τοποθετείται συμβατικά ανάμεσα στα χρονικά όρια 1204( κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους)- 1261( ανάκτηση της Πόλης), ιδρύθηκε από το Θεόδωρο Λάσκαρη στη Μ. Ασία και αποτέλεσε μια προσπάθεια διάσωσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.Μετά τον ιδρυτή της αυτοκρατορίας το θρόνο κατέλαβε ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης( 1222- 1254)και έπειτα ο γιος του (...)  suite suite

RSS 2.0 [?]

Espace privé

Site réalisé avec SPIP
Template GPL Lebanon 1.9